Agenda en uitgaanstips

3 juli

Onafhankelijkheidsdag (Дзень Незалежнасцi)
Lees verder...

Statistiek

Vandaag 21
Deze week 351
Deze maand 1835
Sinds 11-2008 737215

Antoniemenwoordenboek - Слоўнiк антонiмаў
 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

 

aanwezig - afwezig  прысутнiчаць - адсутнiчаць
abstract - concreet  абстрактны - канкрэтны
actief - passief  актыўны - пасiўны
altijd - nooit  заўсёды - нiколi
begin - eind  пачатак - канец
behaard - kaal  валасаты - лысы
beloning - straf  узнагарода - пакаранне
berg - dal  гара - лагчына
binnen - buiten  у памяшканнi – на вулiцы
blij - treurig  радасны – сумны, маркотны, журботны
breed - smal  шырокi - вузкi
dag - nacht  дзень - ноч
dichtbij - ver  побач, недалёка - далёка
dik - dun  тоўсты - худы
eb - vloed  прылiў - адлiў
eerste - laatste  першы - апошнi
engel - duivel  анёл – чорт, д’ябал
ergens - nergens  дзесцi - нiдзе
gebrek - overvloed  недахоп - лiшак
geluk - pech  шчасце, поспех, удача - няўдача
geven - nemen  даваць - браць
gewoon - bijzonder  звычайны – незвычайны, асаблiвы
gezond - ziek  здаровы - хворы
gierig - vrijgevig  сквапны, прагны - шчодры
goed - fout  правiльна - няправiльна
goed - kwaad  дабро - зло
goed - slecht  добра - дрэнна
groot - klein  вялiкi - маленькi
hard - zacht  цвёрды - мяккi
heel - kapot  цэлы - зламаны
hemel - hel  неба - пекла
herinneren - vergeten  памятаваць - забываць
hoog - laag  высокi - нiзкi
huwelijk - scheiding  шлюб - развод
iemand - niemand  нехта - нiхто
individu - samenleving  iндывiдуум - грамадства
ingang - uitgang  уваход - выхад
innerlijk - uiterlijk  унутраны (мiр) – знешнасць, выгляд
jong - oud  малады - стары
komen - gaan  прыйсцi - пайсцi
kopen - verkopen  купiць - прадаць
lachen - huilen  смяяцца - плакаць
lang - kort  доўгi - кароткi
letterlijk - figuurlijk  лiтаральна - фiгуральна
leven - dood  жыццё - смерць
licht - donker  святло - цемра
liefde - haat  каханне - нянавiсць
links - rechts  лева - права
maken - breken  зрабiць - паламаць
mannelijk - vrouwelijk  мужчынскi - жаночы
meer - minder  больш - менш
modern - ouderwets  сучасны - устарэлы
moedig - laf  смелы - баязлiвы
moeilijk - makkelijk  цяжка - проста
mooi - lelijk  прыгожы – агiдны, брыдкi
nat - droog  мокры – сухi
natuur - cultuur  прырода - культура
niet - wel  не - так
onder - boven  унiзе – наверсе, угары
oorlog - vrede  вайна - мiр
oorzaak - gevolg  прычына - вынiк
open - dicht  адкрыты (адчынены) – закрыты (зачынены)
opkomst - ondergang

 усход - заняпад

oud - nieuw  стары - новы
overal - nergens  паўсюль - нiдзе
progressief - conservatief  прагрэсiўны - кансерватыўны
recht - krom  прамы, роўны - крывы
rijk - arm  заможны, багаты - бедны
rijkdom - armoede  багацце - бедната
samen - alleen  разам – у адзiночку
schoon - vies  чысты - брудкi
schuldig - onschuldig  вiнаваты - невiнаваты
slim - dom  разумны - дурны
snel - langzaam  хутка – марудна, павольна
soms - vaak  часам - часта
spreken - zwijgen  гаварыць - маўчаць
stad - platteland  горац - вёска
sterk - zwak  моцны, дужы – слабы, нядужы
stilstand - beweging  нерухомасць - рух
stilte - lawaai  цiшыня – шум
theorie - praktijk  тэорыя - практыка
tijdelijk - eeuwig  часова - назаўсёды
toegestaan - verboden  дазволiць - забаранiць
veel - weinig  шмат – мала, трохi, крыху
veilig - gevaarlijk  бяспечна - небяспечна
verleden - toekomst  мiнулае - будучыня
verstand - gevoel  розум - пачуццё
vol - leeg  поўны – пусты, парожнi
voor - tegen  за - супраць
voordeel - nadeel

выгада – шкода, страта

vraag - aanbod  попыт - прапанаванне
vriend - vijand  сябар - вораг
vroeg - laat  рана - позна
warm - koud  цёплы - халодны
water - vuur  вада - агонь
werknemer - werkgever  работнiк - працадаўца
winnen - verliezen  перамагчы - прайграць
winst - verlies  прыбытак - страта
zoet - zuur  салодкi - кiслы
zwaar - licht  цяжкi - лёгкi
zwart - wit  чорны - белы||2024 Harmen W. Schoonekamp || contact || Talennet || sitemap ||.

Citaat van de dag

" Сарока калу, а кол усяму сялу.
Vertel het aan één iemand, en het hele dorp weet het. "
- Wit-Russisch spreekwoord -

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.